Resultat‎ > ‎

MH-Beskrivning

Mina hundars resultat från MH-beskrivning:
 
Dixie: Känd mental status 15/8 2009
Lucy: Känd mental status 28/8 2011 
De röda sträcken markerar andra svenska Barbeters MH-resultat
    1 2 3 4 5
1a Kontakt Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan

LUCY 

II

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad
 
 
DIXIE
IIIIIII
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll.

I

Följer med hela sträckan, neutral
DIXIE
LUCY

III

Följer med villigt. Engagerar sig.

IIIII

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar
1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

 

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

I

Accepterar. Är neutral.
 
DIXIE
LUCY

IIII

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

IIII

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a LEK 1 Leklust

Leker ej.

I

Leker ej, men visar intresse.

Leker – startar långsamt, men blir aktivt.

I

Leker aktivt, startar snabbt.
 
DIXIE
LUCY

IIIIIII

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b LEK 1 Gripande

Griper ej.

I

Griper ej, nosar på föremålet

II

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

LUCY

IIII

Griper direkt med hela munnen.

 DIXIE

II

Griper direkt. Hugger föremålet.
2c LEK 1 Dragkamp

Biter ej.

III

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

LUCY

I

Biter – drar emot, släpper, tar om.
DIXIE

IIII

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

I

 

 

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a JAKT Förföljande(2 ggr)

Startar ej.

LUCY 1

IIIII

Startar men avbryter.

LUCY 2

IIII

Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

II

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

 

DIXIE X 2

III

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b JAKTGripande (2 ggr)

Nonchalerar bytet/ springer ej fram.

LUCY X 2 

IIIIIIIII

Griper ej, nosar på föremålet.

 I

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

III

Griper direkt, släpper.
DIXIE X 2

I

Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.

 

4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

LUCY

IIII

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
 
 
 
DIXIE

IIIII

Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand.

 

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a AVST.LEK Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

I

Kontroll, avbrott förekommer.

LUCY

IIII

 

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
DIXIE

IIII

 
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b AVST.LEK Hot/agg Inga skall eller morrningar.

 

DIXIE
LUCY

IIIIIIIII

 
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.
DIXIE

IIII

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

LUCY

II

Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

I

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.
 
 
 

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

II

5d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.
DIXIE

IIII

Leker ej, men visar intresse.

LUCY

I

 

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

II

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

 

II

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse.
DIXIE
LUCY

IIII

Blir aktiv men avbryter.

I

 

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

III

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

I

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN. Rädsla

Stannar, kort stopp.

I

Hukar sig och stannar.

IIII

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

LUCY

IIII

 

Flyr högst 5 meter.
 
DIXIE
Flyr mer än 5 meter.
6b ÖVERRASKN. Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
 
DIXIE
LUCY

IIIIIII

Visar enstaka hotbeteenden.

II

 

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

 

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

II

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen – lockar på hunden.

II

 

Går fram till overallen när föraren står bredvid.
 
 
 
 
DIXIE

I

 

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

LUCY

II

Går fram till overallen utan hjälp.

II

6d

ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

LUCY

IIIIII

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
DIXIE
 

II

 

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

 

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

I

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e ÖVERRASKN Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen

LUCY

IIIII

 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
DIXIE

III

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

I

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.
7a LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar, kort stopp.

II

 

Hukar sig och stannar.

IIII

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

LUCY

I

Flyr högst 5 meter.

I

Flyr mer än 5 meter.
 
 
 
DIXIE
I
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

I

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden.

II

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
 
 
DIXIE
LUCY

II

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

I

 

Går fram till skramlet utan hjälp.

III

7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

DIXIE

LUCY

IIIIIIII

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

I

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

LUCY

IIIIII

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

 

II

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
DIXIE
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.

I

8a SPÖKENHot/agg

Visar inga hotbeteenden.

LUCY

III

Visar enstaka hotbeteenden.
 
 
 DIXIE

III

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

III

 

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

II

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

II

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott.

 

LUCY

II

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
 
 
DIXIE

III

8c SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering.
DIXIE

IIIII

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

LUCY

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

 

I

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

III

8d SPÖKEN Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.
 
DIXIE

III

går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

III

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

LUCY

III

 

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e SPÖKEN Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt- försök.

II

 
 
 
 
Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.
 
DIXIE

I

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

II

Tar kontakt själv. Balanserad

LUCY

IIII

 

Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a LEK 2 Leklust

Leker ej.

LUCY

I

Leker ej, men visar intresse.

Leker – startar långsamt, men blir aktivt.

IIII

Leker aktivt, startar snabbt.
DIXIE

IIII

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b LEK 2 Gripande

Griper ej.

LUCY

I

Griper ej direkt, nosar först på föremålet

II

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
DIXIE

III

Griper direkt med hela munnen.

III

 

Griper direkt, hugger föremålet.
10 SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

III

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
DIXIE

I

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet.

III

Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser / avstår skott

LUCY

II

 
 

Dixie (Skala 1-5):

Beskrivning

Resultat

Nyfikenhet/Orädsla

2,7

Aggressivitet

1,3

Socialitet

3,3

Jaktintresse

4,0

Lekfullhet

3,6